POKRAČUJ

O hře

Wild West Exodus (zkráceně WWX) je dynamická a rychlá stolní hra s miniaturami (modely), ve které proti sobě stojí skupiny hrdinů v brutálním světě Dystopian Age, který je pokrouceným - dystopickým - odrazem světa našeho. Koncem 19. století stojí lidstvo na prahu nového věku objevů a poznání. Ovšem lidská chamtivost a mocenské ambice přinesly přinesly místo všeobecného rozkvětu věk rozkladu, dobu ve které jsou národy v neustálém střetu a otevřená válka může vypuknout každým okamžikem. Ale vše není ztraceno. Ve Wild West Exodus odvaha a hrdinské činy jednotlivců na divokém pohraničí amerického Západu stále mohou změnit celý svět.

WWX je hra s modely v 35mm měřítku pro dva a více hráčů. Kniha pravidel a veškeré karty v anglickém jazyce se statistikami modelů jsou k dispozici zdarma jako PDF. Každý hráč ovládá skupinu modelů, hrdinů a jejich pomocníků, a snaží se porazit svého soupeře na herní ploše zaplněné různými terény. Kniha pravidel obsahuje základní scénáře a ačkoliv je hra vybalancovaná pro turnajové hraní, její potenciál leží v hraní narativním, kdy jednotlivé střety jsou propojené příběhovou linkou. Lze hrát za osm hlavních frakcí (šerifové, psanci a další exotičtější jako např. Hex), přičemž v každé frakci lze hrát za tématicky velmi různorodé bandy. Třeba v rámci Strážců zákona lze hrát za klasické rangery bránící právo i v těch nejzapadlejší pustinách nebo třeba za Oddělení vyšetřování nadpřirozených jevů, jehož zaměstnanci jsou nasazováni jen v nejpodivnějších a nejnebezpečnějších případech.


Za koho hrát?

Osvícení / Enlightened

Architekti dystopického věku, Společenství osvícených / Covenant of Enlightened, využívají svůj impozantní intelekt proti všem, kdož stojí v cestě vědy a pokroku. Tito technologičtí mistři si cení znalostí nadevše a věří, že to jsou právě jen a oni, kdo mohou lidstvo dovést k osvícení. S pomocí děsivých hybridů lidí a strojů nebo hrozivých, ale neméně podivuhodných, válečných strojů, Společenství osvícených si nikdy nenechá ujít příležitost ukázat na odiv svou technologickou nadřazenost. Objevy, jež měly být triumfem nové éry humanismu, jsou ale místo toho využívány k potrestání těch, kdo by je chtěli zneužít. Jen pod křídly Osvícených, jakožto obdivovaných a právoplatných vůdců Země, může svět vkročit do nové éry pokroku a prosperity.

Hex / Hex

Jediné, po čem Hex touží, je klid. Pronásledován přes celou galaxii přišel na Zem, aby zde našel nový domov. Podvědomě přitahuje všechny, kteří zažívají podobné příkoří, a hledá společníky, od kterých by se mohl učit z jejich kultury a potíží. Hex nemá smysl pro správné nebo špatné, celé věky pronásledován, zná pouze živoření a samotu. Na Zemi si našel nové spojence a pochopení mnohých, kteří jsou podobně pronásledování jako on. Lidsvo ale jeho moc zneužilo - ti, kteří byli oběťmi, mají nyní sílu udeřit zpět na ty, kteří jim utrpení způsobili. S pomocí Temné rady / Dark Council / Hex manipuluje a vplétá se do struktur velkých národů světa, protože jen skrze absolutní kontrolu může být v bezpečí.

Strážci zákona / Lawmen

Právo je jako nepolapitelné zvíře, obzvláště na Unijním pohraničí. Po brutálním vyvrcholení občanské války i americký Západ vstoupil do dystopického věku. Věku násilí a sociálních otřesů, ve kterém je pro obyčejné lidi těžké přežívat, natož ještě vzkvétat. První mezi všemi, kteří povstali a postavili se na jejich obranu, jsou strážci zákona z federální policejní služby Federální států Amerických. Tito odhodlaní a dobře vyzbrojení muži a ženy stojí na straně práva a zákona a působí jako soudci, porota a v případě potřeby i popravčí četa všech, kdo porušují zákon, působí utrpení a ubližují.

Psanci / Outlaws : Mercenaries / Žoldnéři

Psanci jsou velkou nesourourodou skupinou mužů a žen, z nichž se každý po světě prodírá svou vlastní cestou. Pro Unii a Strážce zákona jsou psanci všehoschopní a nebezpeční kriminálníci a termín "psanec" platí v Unii za nadávku. V těchto komplikovaných časech, kde se dobře daří válkám a nepravostem, se dobře daří i hrdlořezům, banditům a žoldákům.

Život psanců přitahuje i všemožné charismatické osobnosti, kterým takový styl života vyhovuje a lákají je možnosti proslavit se, zbohatnout a žít dobrodružný život. Takoví lidé se považují mezi psanci za smetánku a najmout si je jako žoldnéře na odstrašení ostatních si mohou dovolit jen dobře situovaní. Najmutím psanců se z bohatého člověka stává člověk bohatý a nebezpečný.

Psanci / Outlaws : Golden Army / Zlatá armáda

Psanci jsou velkou nesourourodou skupinou mužů a žen, z nichž se každý po světě prodírá svou vlastní cestou. Pro Unii a Strážce zákona jsou psanci všehoschopní a nebezpeční kriminálníci a termín "psanec" platí v Unii za nadávku. V těchto komplikovaných časech, kde se dobře daří válkám a nepravostem, se dobře daří i hrdlořezům, banditům a žoldákům.

Zlatá armáda jsou revolucionáři bojující všemi prostředky za osvobození svého milovaného Mexika od útlaku Unie.

Psanci / Outlaws : Confederates / Konfederace

Psanci jsou velkou nesourourodou skupinou mužů a žen, z nichž se každý po světě prodírá svou vlastní cestou. Pro Unii a Strážce zákona jsou psanci všehoschopní a nebezpeční kriminálníci a termín "psanec" platí v Unii za nadávku. V těchto komplikovaných časech, kde se dobře daří válkám a nepravostem, se dobře daří i hrdlořezům, banditům a žoldákům.

Konfederační vzbouřenci pokračují v občanské válce, ačkoliv ta je oficiálně již více než deset let skončena. Jejich ultimátním cílem je opětovná samostatnost všech jižanský států.

Psanci / Outlaws : Conquistadores / Konkvistadoři

Psanci jsou velkou nesourourodou skupinou mužů a žen, z nichž se každý po světě prodírá svou vlastní cestou. Pro Unii a Strážce zákona jsou psanci všehoschopní a nebezpeční kriminálníci a termín "psanec" platí v Unii za nadávku. V těchto komplikovaných časech, kde se dobře daří válkám a nepravostem, se dobře daří i hrdlořezům, banditům a žoldákům.

Konkvistádoři jsou údajně nesmrtelní dobrodruzi a cestovatelé, kteří se ocitli na samozvané svaté výpravě. Na své cestě bojují s veškerým bezprávím a nezodpovídají se nikomu, pouze svému bohu.

Řád / Order

Existujíc pouze jako neuchopitelná energie, přesahující chápání běžných smrtelníků, Řád / Order / vede nepřetržitou kruciádu proti zákeřnému vlixu Hexu. Stoupeci Řádu na zemi věří ve správnost svého počínání, ale přesná povaha síly, které slouží, je i pro ně zastřena oblakem tajemství a dogmat. Muži a ženy Řádu ví, že jejich křížová výprava je oprávněná a na jejím výsledku závisí veškerý osud lidstva. Obtěžkán tímto břemenem, Řád se staví nad veškeré lidské rozmíšky a morálku. Členové řádu vědí, že pokud ve svém poslání na Zemi selžou, celý svět skončí v plamenech.

Unie / Union

Pošlapána a týrána strašlivými technologiemi, které sama pomáhala vypustit během občanské války, Unie je pouhým temným stínem své dřívější slávy. Dobytí a podřízení Konferederace a dalších jižních území, společně s nově otevřenými příležitostmi na Západě jsou jen malou náplastí pro válkou vyčerpanou zemi. Unie podporuji svou již nyní impozatní vojenskou sílu jako prostředek, kterým si chce zajistit, že již nikdy nebude muset platit tak velkou cenu za vybojovanou svobodu. Nic ovšem nemůže zastavit pravého amerického ducha.Poznamenán vlastními zážitky, Unijní vojensko průmyslový komplex si je více než vědom hlubiny, kam až může člověk klesnout. Jedinou nadějí je mít sílu a odhodlání postavit protivenství čelem bez ohledu na oběti.

Válečný lid / Warrrior Nation

Válečný lid / Warrior Nation / dává přednost životu po boku přírody, naslouchá matce Zemi a je naladěný na přírodní cykly, včetně cyklu života a smrti, který je společný pro všechny živé bytosti. Válečný lid je strážcem a ochráncem jak přirozeného světa, tak i světa duchovního. V jeho úsilí mu pomáhá dar spirituální energie. V posledních letech vůči němu v severní Americe narůstá agresivita ze stranu Unie a jejích osadníků. S rostoucími hrozbami a množícími se znameními o nastupujících temných časech Válečný lid chápe, že je čeká nejdůležitější boj, jakým kdy prošli. Protože žádný národ nepřežije dlouho, nepostaví-li se ve zbrani proti těm, kteří ho chtějí pokořit. Stojíce vzájemně bok po boku proti svým nepřátelům, Válečný lid je největší nadějí lidstva bez ohledu na to, zdali si to okolní svět uvědomuje nebo ne.

Pozorovatelé / Watchers

Pozorovatelé / Watchers / jsou pan-galaktickou skupinou složenou z tuctů různých ras, které spolupracují na společném cíli. Pozorovatelé zkoumají lidstvo po tisíce let. Drží se zásady nevměšovat se do záležitostí pozorovaných civilizací, dokud ta nedosáhne určité technologické a kulturní úrovně. V okamžiku kdy je této úrovně dosaženo, Pozorovatelé odtajní svou přítomnost a světu se dostane pocty připojit se k jejich říši - Hegemonii. Ovšem na Zemi je něco jinak, do vývoje lidstva se vměšují vnější vlivy. Technologický rozvoj je dekády, ne-li století, napřed. Pozorovatelé původně přišli na Zem osvobodit lidstvo od nepřirozených vlivů, kterým bylo vystaveno, ale události posledních let je donutily cíl mise změnit. Jednoho dne se ale budou Pozorovatelé opět moci spojit se svými druhy a přivést plnou moc Hegemonie do tohoto malého kalného rybníčku zvaného Země. Než tento okamžik nastane, musí Pozorovatelé znovu soustředit v tajnosti své síly, provádět loupežné nájezdy pro potřebné zdroje a lovit ty, kteří by mohli ohrozit jejich šance na přežití na tomto drsném a neúprosném mimozemském světě.


Jednotky a bandy

Jednotky, bandy / Posses

Nejmenší skupina modelů na herní ploše se nazývá jednotka /Unit/. Jednotkou může být jeden model nebo celá skupina modelů, záleží vždy na hráči, z jakých typů jednotek si složil vlastní bandu. Jednotka musí být do hry nasazena pohromadě a vždy musí dokončit jakoukoliv akci jako jedna skupina modelů. Každá armáda musí mít jednoho nebo více šéfů. Každý šéf může mít i svou bandu /Posse/ složenou z pobočníků, pomocníků a pomocných jednotek.

Šéfové / Bosses

Šéfové mohou být velmi různorodí. Patří mezi ty nejmocnější jednotky ve hře a navíc přidávají zajímavé bonusy nebo schopnosti jednotkám pod svým velením. Každá banda musí mít svého šéfa a šéf samozřejmě musí náležet k frakci, ze které si hráč staví armádu.

Pobočníci / Faces

Pobočníci mají svůj vlastní příběh a motivaci, často jsou to přátelé, spojenci nebo stoupenci šéfa. Pobočníci mají silné schopnosti a obvykle jsou mocnejší než pomocníci a podpůrné jednotky.

Pomocníci / Hands

Pomocníci /Hands/ jsou všichni ti bezejmenní muži, ženy a monstra, kteří tvoří většinu jakékoliv bandy. Organizování jsou obvykle do jednotek o více modelech. Bývají to největší dříči a, k pozdější škodě protivníků, jsou často podceňováni. Pomocníci mohou spotřebovávat žetony "Štěstí", ale negenerují je. Při tvorbě armády (bandy) je možno pomocníky nejen vybavit dalšími zbraněmi, ale také zvýšit jejich počet v jednotce.

Podpůrné jednotky / Support

Velké ráže, mocné stroje a nadpřirozená monstra. Podpůrné jednotky mohou spotřebovávat žetony "štěstí", ale samy je negenerují. Některé podpůrné jednotky, stejně jako vybrané jednotky pomocníků, mají vlastnost Stroj /Machine/. To znamená, že se mohou pohybovat a střílet těžkými zbraněmi snadněji než ostatní. Jiné podpůrné jednotky mohou zase mít vlastnost Vozidlo /Vehicle/.

Artefakty / Artefacts

Od oltářů až po totemy, divoký Západ je poset různými druhy podivných a záhadných objektů. Ve WWX jsou artefakty obvykle povolávány do hry pomocí speciálních dovedností. Artefakty nemají svou bodovou hodnotu. Umístěné artefakty mohou mít pozitivní nebo negativní účinky, záleží na tom, kdo je vyvolal nebo umístil na herní plochu.

Strategické jednotky / Strategic

Zuřivý dav, nastražené pasti nebo třeba nevinní civilisté jsou některými příklady strategických jednotek ve WWX. V armádě můžete mít pouze jednu strategickou jednotku za každého šéfa. Některá speciální pravidla ovšem mohou tento limit zvýšit. Strategické jednotky nejsou součástí bandy, ale považují se za přátelské modely.


Jak začít

Pravidla

Každá hra potřebuje pravidla a dobrou zprávou je, že Wild West Exodus má pravidla v angličtině ke stažení zdarma. PDF s pravidly je k nalezení na oficiálních stránkách hry.

Modely

WWX nabízí na výběr přehršel detailních resinových a plastových modelů. Líbí se vám troufalí Psanci, zvrácený Hex nebo tajemní Pozorovatelé? Vyberte si frakci, starovní krabici bandy a je to, máte první armádu. Startovní krabice lze a ostatní modely lze zakoupit na e-shopu Cowboys & Pirates.

Karty jednotek a band

Každá jednotka má vlastní kartu, na které jsou uvedené veškeré informace potřebné ke hře včetně speciálních pravidel. Šéfové mají navíc svou unikátní kartu bandy, která blíže specifikuje, koho mohou do boje zverbovat. Všechny karty jsou zdarma k dispozici ke stažení na oficiáních stránkách hry.

Akční karty a karty dobrodružství

Proč nechávat všechno rozhodovat jen kostky, když se můžete s pokerovým výrazem ve tváři k vítězství i problafovat?
Balíček akčních karet je pro hru zásadní, určuje počet akčních bodů, které má hráč k dispozici pro aktivaci jednotek. Karty v ruce vás prostě někdy donutí zahrát vaše těžké váhy, ačkoliv byste je možná rádi schovali na pozdější chvíli. Čekat na lepší kartu se prostě nemusí vyplatit, protože ta nemusí nikdy přijít.
Balíček karet dobrodružství je složen z karet, které mohou být použity dvojím způsobem. Buď lze jejich vhodným zahráním získat vítězné body navíc do závěrečného počítání nebo je lze použít k získání jednorázového bonusu, jako například dodatečného akčního bodu nebo k přebrání iniciativy. Akční karty i karty dobrodružství jsou ke stažení na oficiálních stránkách hry.

10-ti stěnné kostky a žetony "štěstí"

Pokaždé, když budete provádět nějaký test dovednosti, budete házet desetistěnnou kostkou (k10 neboli D10), abyste určili, zda akce byla úspěšná. Nelíbí se vám výsledek? Potom použijte žeton "štěstí" /Fortune Chip/ a pojďte svému štěstíčku znovu naproti. Desetistěnné kostky i žetony "štěstí" jsou k zakoupení na e-shopu Cowboys & Pirates.

Značky

Značky pomáhají lépe se orientovat ve hře a jako pomůcka paměti - značí se jimy různé, především negativní, modifikátory v průběhu hry. Nechtěli byste zapomenout, kdo už byl na tahu nebo je v plamenech, že ne? Značky jsou součástí startovního boxu nebo ke stažení zdarma na oficiálních stránkách hry.

Měřidlo v palcích

Každá jednotka má statistiku "Q", neboli Quick, česky rychlost. Tato hodnota určuje, jak daleko v palcích se jednotka může po herním stole přesunout. K měření vzdálenosti je nejjednodušší použít jakýkoliv metr, který má jednotky v palcích. Šikovné měřidlo je také ve všechn startovních krabicích a v Gubbins setu.

Herní stůl a terény

Wild West Exodus se hraje na herní ploše od dva krát dvě stopy (60 x 60cm) až po 6 krát 4 stopy (180x120cm) nebo i větší u opravdu epických bitev. Obvyklá herní plocha je 3 krát 3 stopy (90x90cm) až 4 krát 4 stopy (120x120cm).
Nejlepší herní zážitky se zažijí na herní ploše s dostatečným množstvím volně rozptýleného terénu, za kterým se dá ukrýt. Být v krytu je tou nejlepší obranou proti kulkám! Větší hry samozřejmě potřebují větší herní stůl a tedy i větší množství prvků na ploše, ale konečná volba je vaše. Terény a scenérie přímo šité na míru je možné zakoupit na e-shopu Cowboys & Pirates.

Protivník

Každý potřebuje soupeře, na kterém by mohl prokázat svou odvahu. Nečekej na ostatní a založ si svou herní skupinu sám nebo nás najdi na Facebooku ve skupinách Wild West Exodus - Czech Republic nebo Cowboys & Pirates - online gaming store.

Základy hry

Cíl hry

Ve WWX obvykle dva hráči ovládají horkokrevné pistolníky, nadpřirozené bojovníky, mocné stroje a vychytralé vůdce a soupeří proti sobě navzájem ve vzrušujících přestřelkách na divokém Západě i jinde. Hráč, který zničí všechny modely soupeře nebo splní své cíle mise vyhrává hru.

Lízněte akční kartu a určete pořadí hry - iniciativu.

Hráč s iniciativou umístní na plochu jednu jednotku jako první a potom se hráči střídají v umísťování než jsou všechny jednotky na herní ploše.

Hráči si nalízají karty dobrodružství - ty určují, za co se dají získat vítězné body.

Hráči si líznou akční kartu, která určí, kolik akčních bodů mají k dispozici pro následující jednotku.

Hráč s iniciativou se rozhodne, kterou jednotku aktivuje.

Jednotka potom utrácí akční body a může vykonat až tolik akcí, kolik je její statistika "L", neboli limit.

Druhý hráč potom také provede kroky 4, 5 a 6.

Hráči se střídají v aktivacích dokud nejsou všechny jednotky aktivované.

Nechtěné karty dobrodružství nahraďte novými, začněte nové kolo hry krokem č. 1 a potom 4 až 9.

Stahuj zdarma

Na stránkách výrobce hry Warcradle Studios naleznete veškeré herní pomůcky k dispozici zdarma: od kompletních pravidel v několika jazycích, po karty dobrodružstí a akční karty či značky a šablony. Dále jsou zde k dispozici návody k sestavení všech modelů a terénů z dílny Warcradle Studios a mnoho dalšího.

PRAVIDLA HRY

0

pdf zdarma

  • primární jazyk: angličtina
  • mutace: němčina, francouzština, španělština
  • Action/Adventure karty
  • Badlans Adventure kampaň
  • mnoho dalšího
Jdi na WWX.com

KARTY modelů/band

0

pdf zdarma

  • statistiky všech modelů
  • obecné karty všech frakcí
  • specifické karty jednotlivých band
  • Enlightened / HEX / Lawmen / Order / Outlaws / Union / Warrion Nation / Watchers
Jdi na WWX.com

Cowboys & Pirates

Cowboys & Pirates je český online obchod, který se primárně zaměřuje na hry ze světa Dystopian Age od výrobce Warcradle Studios, především Dystopian Wars (steampunkové kombinované námořní a letecké bitvy v měřítku 1:1200), Wild West Exodus (skirmish 35mm hru z alternativního divokého Západu) a Lost World Exodus (sesterská 35mm hra WWX o objevování "ztraceného světa"), dále na historicky věrné hry s námořní a pirátskou tématikou Blood & Plunder (28mm skirmish a námořní hra situovaná do karibiku 17. století) a Oak & Iron (1:600 námořní bitvy flotil) od Firelock Games.

Rádi vám dovezeme i další zajímavé hry s miniaturami, jako jsou Batman Miniature Game a Harry Potter Miniatures Adventure Game od Knight Models nebo Malifaux, The Other Side a Through the Breach od Wyrd Miniatures.